VŠE NA JEDNOM MÍSTĚ
Jedině s námi budete mít vše pod jednou střechou - ubytování, stravování i další služby.

Co je ISKAM

ISKAM je informační systém pro oblast ubytování a stravování. Byl speciálně navržen pro potřeby velkých provozů, jako jsou koleje a menzy univerzit, školní a závodní jídelny. Specialitou ISKAMu je schopnost obsloužit v rámci jednoho systému řadu různých klientů - od studentů školy, zaměstnance (včetně srážek ze mzdy), hotovostní strávníky, ale též klienty externích firem a závoz jídel. Obdobně v případě ubytování se systém musí umět jinak chovat ke studentům (zpravidla dlouhodobější ubytování, úhrada měsíčně, kauce apod.) a jinak ke komerčním hostům. Systém je široce konfigurovatelný, aby vyhověl téměř všem možným požadavkům zákazníka a lze jej nasadit jak v malém provozu, tak v komplexním systému několika provozoven.

Zákazníci

Leader českého trhu v ubytovacích a stravovacích systémech

České vysoké učení technické v Praze

Masarykova univerzita v Brně

Vysoké učení technické v Brně

Univerzita Pardubice

Univerzita Palackého v Olomouci

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Slezská univerzita v Opavě

Mendlova univerzita v Brně

Akademie múzických umění v Praze

Západočeská univerzita v Plzni

Univerzita Komenského v Bratislave

Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Česká zemědělská univerzita v Praze

Univerzita Hradec Králové

Jednotná platforma pro řešení ubytovacích a stravovacích služeb

Navrženo speciálně pro koleje a menzy českých univerzit

Modulární architektura na nejmodernějších technologiích

Počet lůžek

53,013

Počet jídel vydaných ročně

4,049,400

Potřebných programů

1

Kontaktujte nás

Radomír Kurečka
jednatel
kurecka@aps-brno.cz
+420 549 210 202
Divize Informačních systémů
is@aps-brno.cz
+420 549 210 202